Reinheitsgebot: Håller tysk öl ren sedan 1516!

Reinheitsgebot, eller den tyska ölrenhetslagen, är en 500 år gammal lag som begränsar de ingredienser som får användas i ölproduktion. Det är fortfarande i kraft idag, vilket säkerställer kvaliteten på tysk öl. Utforska inverkan av Reinheitsgebot på tysk öl idag Reinheitsgebot är en många århundraden gammal lag som har haft …

Svagdrickans återkomst

I boken ”Handbok för Svagdricks-bryggare och mältare – Praktiskt-teoretiskt – utarbetad på grund af egna tjuguåriga erfarenheter och tillgodoseende af verldsberömda auktoriteters vetenskapliga upptäckter” får läsaren intressanta insikter från produktionen i en industri som växte snabbt runt år 1900. Författare till boken som kom ut 1892 var bryggmästaren Jean Lindberg …